Тематика літніх табірних змін

Дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Оздоровчий табір «Лідер»

(літні канікули – 2018)

1 зміна

з 01.06. – 14.06.2018 р. (14 днів)

Тема зміни: «Нащадки Героїв»

     Формування активної громадської позиції, розвиток національної ідентичності шляхом вивчення героїчних подій , культури та побуту українського народу. Пошанування історичних постатей – носіїв національного ідеалу, доленосних подій та звитяг українського народу. Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей  на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави.

2 зміна

з 17.06. – 07.07.2018р. (тривалість 21 день)

Тема зміни: «Країна мрій»

     Розвиток національно-патріотичної свідомості, створення умов для формування гуманістичної моральності, відчуття власної гідності, та виховання всебічно розвиненої соціально активної особистості. Організація виховного пізнавально-розвиваючого простору для формування національної свідомості, виховання толерантності та популяризація європейських цінностей.

 3 зміна

з 10.07. – 23.07.2018 р. (тривалість 14 днів)

Тема зміни: «Лісове братство»

     Система автономного громадського самоврядування, основи виживання в соціумі в складних умовах.Формування та розвиток командної роботи та братерської допомоги. Вивчення героїчної боротьби українського народу за незалежність, територіальну цілісність та державний суверенітет України.

4 зміна

з 26.07. – 08.08.2018 р. (тривалість 14 днів)

Тема зміни: «Європейська Україна»

    Створення творчого простору самореалізації дитини, визначення шляху розвитку дитячої громадської позиції. Культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, обережного ставлення до природи. Спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму.

    Формування національно-патріотичного світогляду, усвідомлення і примноження досягнень українського народу, його інтелектуальних та духовних здобутків, формування активної громадянської, державницької позиції, власної гідності дітей та молоді.

 5 зміна

 з 11.08. – 24.08.2018 р. (тривалість 14 днів)

Тема зміни: «Моя хата – з краю, першим ворога стрічаю!»

     Розвиток громадської позиції патріота України, готового самовіддано розбудовувати та забезпечувати її національну безпеку.

Формування практичних навичок та уміння поведінки в екстремальних умовах, прагнення до здорового способу життя, вдосконалення морально-психологічного стану і фізичного розвитку.

Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Фото 6
Фото 7
Фото 8